DETEKTIVNÍ AGENTURA   A.C.E.

  Zbavíme vás nejistot v soukromém i profesním životě  

O nás

Naše detektivní kancelář působí na trhu již od roku 1995. Za naprostou samozřejmost považujeme seriozní a individuální přístup, který jde ruku v ruce s profesionální prací zkušených detektivů. Soukromý detektiv má činnost jasně definovanou zákonem. Běžně se jedná o hlídání majetku a osob, zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní materiál před soudem či správním orgánem. Dále se jedná o získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických či právnických osob a jejich majetkových poměrů. Nechybí zjišťování informací v souvislosti v vymáháním pohledávek a vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. Nabízíme komplexní detektivní služby (služby soukromých detektivů) pro soukromé osoby i firmy, advokátní kanceláře, finanční společnosti, bankovní instituce, nebo pojišťovny.

 Firmy

odhalování krádeží na pracovišti a organizovaných skupin, sledování osob, pátrání po zboží, odhalování nekalé konkurence, vyhledávání odposlechů, získávání informací pomocí speciální techniky, zajišťování doprovodu a osobní ochrany, prověřování obchodních partnerů, prověřování vozidel, bezpečnostní analýzy, pátrání po dlužnících.

 Banky

a finanční společnosti: vyhledávání a zajišťování předmětu leasingu, prověřování budoucích leasingových nájemců, pátrání po osobách a jejich sledování, doručování zásilek osobám vyhýbajícím se jejich převzetí, prověřování motorových vozidel, služby v oboru grafologie a daktyloskopie, nasazení potápěčů a plavidel

 Advokacie

zajišťování důkazů pro soudní jednání, pátrání po osobách a jejich sledování, doručování zásilek osobám vyhýbajícím se jejich převzetí, prověřování vozidel, kriminalistické expertýzy, služby v oboru grafologie a daktyloskopie, ověřování rodokmenu, zajišťování doprovodu a osobní ochrany, řešení případů vydírání a vyhrožování

 Pojišťovny

odhalování pojistných podvodů, pátrání po osobách a jejich sledování, instalace kamerových systémů včetně skrytých, získávání informací pomocí speciální audio-video techniky, prověřování vozidel, kriminalistické expertýzy, služby v oboru grafologie a daktyloskopie, ověřování rodokmenu, kontrola nemocných, analýza DNA

Detektivní služby

Sledování

Sledování osob vyžaduje nutnou dávku zkušeností. Měli byste rozhodně zvážit, komu tento úkol zadáváte – my Vám můžeme nabídnout sledování osob na nejvyšší úrovni. Do sledování zapojíme více zkušených detektivů, případně i vozidel. Naše spolupráce začne konzultací, při níž Vám sestavíme návrh projektu, a jeho přijetí zůstává jen na Vás.

Daktyloskopie

Při své práci používáme nejenom nejmodernější nástroje, ale také staré osvědčené kriminalistické metody, ke kterým určitě patří také daktyloskopie. Jde o finančně nenáročný a přitom velice účinný způsob zjištění identity osob. Pod tímto odborným názvem se samozřejmě skrývají otisky prstů.

Analýza DNA

Velice praktickou cestou k informacím je v dnešní době analýza DNA. Pomocí této detektivní metodiky můžeme nyní odhalit věci, o kterých by se nám mohlo dříve jen zdát. Každý z nás má svou jedinečnou DNA a zanechává po své přítomnosti stopy všude, kam se hne. Analýza DNA je tak spolehlivým způsobem odhalování nejrůznějších věcí.

Pátrání

Ať už chcete využít naši službu pátrání po osobách z jakéhokoliv důvodu, můžete se na nás spolehnout. Snažíte se pouze uhnat člověka, který Vám dluží peníze a záhadně se vypařil? Jistá osoba ne a ne přijmout obsílku? Nechte to na nás! Pátráte „pouze" po osobě, která pro Vás byla v minulosti důležitá, ale pak se Vaše cesty rozdělily?

Odposlechy

Odposlechy patří mezi metody, se kterými se můžete setkat i mimo svět detektivních a akčních filmů. Pokud se pohybujete ve sférách velkého byznysu či politiky, víte o tom své. Nemusíte si dávat pozor na svá ústa i mezi čtyřmi stěnami Vašeho domova, kanceláře, nebo v autě. Tento prostor je přeci výhradně Váš a není třeba se o všechna rozhodnutí předem dělit s cizími lidmi.

Potápěči

Při pátrání na, nebo pod vodní hladinou využíváme služeb potápěčů - záchranářů, z nichž většina má zkušenosti nabyté v ozbrojených složkách. Do činnosti potápěčů patří také potápění v zatopených jeskyních, dolech. Naši potápěči jsou výjimeční tím, že provádí tzv. forenzní potápění. Ohledání místa činu pod vodní hladinou je jednou z jejich dalších specializací.

Ceník

Ceny konkrétních detektivních služeb jsou stanoveny vždy individuálně po úvodní konzultaci s klientem a po provedení analýzy problému - vždy před zahájením poskytovaných služeb. Odvíjejí se od konkrétních požadavků klienta a náročnosti zakázky. Klient je průběžně informován jak o dosažených výsledcích, tak o výši nákladů.

Detektivní službykonzultace případu zdarma

pátrání ... 400 Kč/hod

ochrana ... 500 Kč/hod

Vyhledávání odposlechůcena je za prohlídku

základní ... 250 Kč/m2

kompletní ... 400 Kč/m2

Kontroly zaměstnancůpráce neschopných

standartní ... 400 Kč

expresní ... 550 Kč

Ostatní službyindividuální přístup

použití  vozidla ... 9 Kč/km

konzultace ... 2.000 Kč/hod